Å lese diagrammer

Diagrammer leses helt motsatt av bøker!

NEDENFRA OG OPP!
Du begynner med nederste rad i diagrammet.

FRA HØYRE MOT VENSTRE!
Rutene i diagrammet leses fra høyre mot venstre.
Noen ganger viser en pil hvilken rute du skal starte med.
I oppskriften kan det dessuten stå at du må telle deg fram slik at midterste maske i diagrammet kommer midt på den plaggdelen du strikker.Dersom verken pil eller midtmaskeformulering finnes, starter du med ytterste maske til høyre i diagrammet.

KLAMMER OG PILER
Ofte er det piler og klammer i diagrammet.
Enten forklares disse i selve diagrammet, eller så finner du forklaringen i oppskriften.
Pil
Står det en pil uten tekst i diagrammet, kan det for eksempel stå ”begynn ved pilen” et sted i oppskriften.
Står det en pil med tekst ”midt på ermet”, betyr dette at pilen skal havne på ermets midterste maske når du strikker mønsteret. Piler som viser hvor du skal starte for hver størrelse er også ganske vanlig.
Klamme
En vannrett klamme betyr som regel at du skal gjenta dette mønsteret bortover omgangen /pinnen – slik at når du har strikket ferdig siste maske i klammen, begynner du på nytt på første i klammen.
En loddrett klamme betyr som regel at du skal gjenta dette mønsteret oppover i strikkearbeidet – slik at når du har strikket ferdig øverste linje i klammen, begynner du på nytt på nederste linje i klammen.

SYMBOLFORKLARING
Hva de forskjellige rutene i diagrammet betyr, skal være forklart i en symbolforklaring, det vil si en liste der de forskjellige rutene forklares med tekst.

Skroll til toppen